Astrolog Erik Hesser
Aktuellt Om mig Om astrologi Psykomagi Tjänster Kontakt Hem
Intro
Historisk bakgrund
Vad horoskopet visar
Ett symbolspråk
Länktips

Om Astrologi

Ett symbolspråk

Det astrologiska symbolspråket består av 43 st symboler som är indelade i 4 symbolgrupper. Den centrala gruppen är inte oväntat himlakropparna (solen, månen och planeterna). Hur de påverkar varandra tar vi reda på med hjälp av den andra symbolgruppen som kallas aspekter. Dessa beräknas genom vinkeln mellan två himlakroppar och födelseorten. Födelseorten sätts vid vinkelns spets.

Den tredje bokstavsgruppen är Zodiakens tolv tecken. Det är dessa som åsyftas i kvälls och veckopressen. Det tecken solen återfinns i sägs vara du. 2 av 43 symboler används, så det blir nödvändigtvis rätt onyanserat. Försök tala svenska med hjälp av 2 bokstäver så ser du själv det befängda i sällskapsleken.

Det finns en skillnad mellan stjärntecken i astrologin och stjärnbilder på himlavalvet. De astrologiska tecknen är lika stora och anger områden kring solen som planeterna passerar genom i sin bana kring solen. En gång i tiden fick de sitt namn efter stjärnbilder som då befann sig där.

Den fjärde symbolgruppen kallas de astrologiska husen och är relaterad till jordens rotation kring sin egen axel, (dygnscykeln).

HIMLAKROPPARNA

Planeterna representerar olika aspekter av den mänskliga livsenergin. Merkurius t.ex. motsvarar den mentala energin med allt vad det innebär av värderingar, idéer och behov av kommunikation. Månen motsvarar känslolivet och mottaglighet. På så vis är varje himlakropp bunden till en del av vår mänsklighet.

ASPEKTERNA

Det finns fem typer av aspekter som antyder olika relationer mellan himlakropparna. Energierna kan t.ex. stödja varandra eller motarbeta varandra. Tänk dig att ha en känslonatur som hela tiden ligger i luven med hur du resonerar och tänker. Du känner för något men genast är tanken där och ser mest det meningslösa i den spontana impulsen. Eller, du tycker du har fått en strålande idé men saknar lusten att genomföra den. Om istället planeterna stöder varandra, ser du genast tusen fördelar med att bejaka lusten. Ett horoskop består av många aspekter, oftast mellan 30 och 50 st.

ZODIAKEN

De tolv tecknen i zodiaken anger alla ett funktionssätt som de olika himlakropparna färgas av när de passerar den delen av himlen. Varje himlakropp representerar en sida av den mänskliga livsenergin. Dess funktion färgas av i vilket tecken den står i och av vilka relationer som formas till övriga himlakropparna. Det blir en väldigt nyanserad bild av individens särart som växer fram när man tillämpar verklig astrologi, och ännu återstår en symbolgrupp att läggas till dessa tre.

DE ASTROLOGISKA HUSEN

Vart och ett av de tolv husen representerar ett eget livsområde. Första huset har med ens personliga framtoning att göra. Sjunde huset associeras med relationer på "en till en" basis. Det tionde står för yrke och karriär. Så husen antyder var i livet planetenergin naturligast kommer till uttryck. Här få du se hur en astrologisk karta, som ligger till grund för en personlighetsananlys, ser ut.